logo STOMAL

Stomal - digitální stomatologická laboratoř

 Vítejte ve světě digitální stomatologie.

Málo který obor medicíny prochází v současné době tak zásadními změnami jako stomatologie. Desítky let zažité manuální postupy v ordinacích i laboratořích jsou nahrazovány postupy zcela novými (na bázi CAD/CAM), které se dosud objevovaly ve zcela odlišných průmyslových odvětvích.

Přes dramatický vstup nových technologií do našeho oboru zůstává i nadále ruční práce zubního technika nenahraditelná. Snahou  naší laboratoře je proto efektivní symbióza těchto technologií (preciznost) s lidskou tvořivostí (estetika) tak, aby výsledek potěšil nejen lékaře, ale především pacienty.

 

Na spolupráci s vámi se těší

Jitka Preislerová
ředitelka společnosti
 


© 2015 STOMAL s.r.o.