logo STOMAL

Tvorba virtuálních modelů

Po oskenování zubních otisků laboratorním scannerem nebo přímo preparace intraorálním scannerem je nutné vytvořit virtuální model, který se vyznačuje maximální přesností. Ten je možné později zmaterializovat prostřednictvím 3D tiskárny (kompozit), popř. CNC frézy (umělé dřevo). V případě skenování sádrových modelů spoléháme na unikátní systém Giroform, který účinně potlačuje zkreslení zdrojových dat zapříčiněných expanzí sádry.


Skenování zubního otisku
Definování profilu zubního oblouku
Virtuální radýrování
Kompozitní modely vyrobené na 3D tiskárně
Modelový systém Giroform
Model
© 2015 STOMAL s.r.o.