logo STOMAL

Jednostranně zkrácený oblouk

Design univerzálního zásuvného spoje MK1 zahrnuje ty nejefektivnější konstrukční prvky snímací protetiky současnosti. Svou konstrukcí umožňuje "3-D"přenos a kompenzaci funkčních okluzálních sil. Díky rigidnímu spojení snímací zubní náhrady s pilířovými zuby a díky konstrukci stabilizátoru na primárním dílu attachmentu je žvýkací tlak přenášen na pilířové zuby axiálně.

Pro zajištění lepšího rozložení transversálních sil je zásuvný spoj MK1 většinou kombinován se stabilizátorem. Pasivní aretační systém - zámek - umožňuje fixaci snímací části náhrady. Díky absenci frikčních sil nedochází při funkci k negativnímu zatěžování paro-dontu pilířových zubů. Zásuvný spoj MK1 je velmi adaptabilní a může tak být použit i v obtížných situacích s nedostatkem místa. Díky těmto vlastnostem a použitému materiálu (CrCo nebo titan) splňuje zásuvný spoj MK1, z hlediska

požadavků moderní stomatologie, nejvyšší nároky na hygienu, estetiku a funkci. Zásuvný spoj MK1 se neskládá z žádných konstrukčních prvků, které by podléhaly opotřebení a selhání. Na rozdíl od jiných zásuvných spojů u něj není nutná aktivace.

Detailně vypracovaná konstrukce umožňuje v případě potřeby snadnou výměnu základních dílů zásuvného spoje. Pro pacienta je manipulace s aretačním systémem zásuvného spoje díky propracované konstrukci velmi jednoduchá. Indikační šíře zásuvného spoje MK1 je velmi široká. Zahrnuje ošetření malých mezer chrupu snímacími můstky jednostranné a skeletové náhrady jednostranně či oboustranně zkráceného zubního oblouku, i ošetření celkovou hybridní náhradou

kotvenou na jednom zubu. Retenční vlastnosti zásuvného spoje MK1 lze využít rovněž v kombinaci s neretenční třmenovou konstrukcí.


© 2015 STOMAL s.r.o.