logo STOMAL

Hybridní náhrady

Standardních hybridních náhrad (nikoliv na implantáty) implementujeme technologii Spharolock. Jedná se o snímatelnou náhradu s aktivovatelnými matricemi a patrice umístěnými na kořenových nástavbách. Jednoznačnou výhodou tohoto řešení je snadná regulace frikce pacientem bez nutnosti návštěvy lékaře. Attachmenty jsou vyrobeny z biokompatibilních slitin a jsou vhodné pro alergiky.

Pro životnost všech typů zásuvných spojů a hybridních náhrad (a poskytnutí garancí z naší strany) jsou důležité pravidelné kontroly a příp. rebaze snímatelné náhrady.


© 2015 STOMAL s.r.o.