logo STOMAL

Branemarkův most All-On-Four

Podmíněně snímatelné protézy typicky kotvené čtyřmi implantáty mohou být řešením v situaci, kdy pacient již nemá žádné vlastní zuby a nedostatek kosti v distálním úseku vylučuje použití dalších implantátů. Ve frontálním úseku je ale kosti zpravidla více a je tak možné použít vysoce angulované implantáty, které budou poskytnout dostatek podpory navazující celkové náhradě.


zadání_Page_32_Image_0003
zadání_Page_32_Image_0004
© 2015 STOMAL s.r.o.